© Bis Bus International 1997 - 2019
PHONOLOGY
ORTHOGRAPHY
LEARN YORÙBÁ

Welcome àbọ

ALPHABET
MORPHOLOGY
ORTHOGRAPHY

Ẹ káàbọ̀ sí orí akéde ìròyìn

Bis Bus International A dá ilé iṣẹ́ yìí sílẹ̀ ní ọdún 1997 fún ìpolon̄go àti ìdàgbàsókè èdè àti àṣà ìbílẹ̀ Yorùbá káàkiri àgbáyé.

Welcome to the website of

Bis Bus International

This company was established in 1997 for the promotion and growth of the Yoruba language and culture worldwide.
ALPHABET ABD
PHONOLOGY
MORPHOLOGY
ORTHOGRAPHY
ÌRÓ OHÙN
A B D E Ẹ F G GB H I J K L M N O Ọ P R S Ṣ T U W Y a b d e ẹ f g gb h i j k l m n o ọ p r s ṣ t u w y
Yoruba is a “tonal” language. (The tone is the pillar of the Yoruba language) Ìró ohùn ni òpó èdè Yorùbá.
The Yoruba language has a standard orthography - the conventional system of spelling and writing it.
Èdè Yorùbá ní ètò àkọtọ́ rẹ̀ - ọ̀nà tí ó tọ́ tí ó sì yẹ láti máa sípẹ́ẹ̀lì rẹ̀ àti làti máa kọ ọ́ sìlẹ̀.
More Info More Info
Yoruba Language Primer
Yoruba Orthography
Morphology is the study of the structure of words. Words in the Yoruba language have a syllable structure. Each syllable has its own distinct tone (pitch) that dictates its meaning.
Ètò Ọ̀rọ̀ ni ẹ̀kọ́ nípa bí a ṣe ń hun ọ̀rọ̀. Àwọn ẹyọ ọ̀rọ̀ ní èdè Yorùbá ni a máa ń gé sí ẹ̀bù-ẹ̀bú Sílébù kọ̀ọ̀kan ni ó ní ìró ohùn tirẹ́ tí a fi ń mọ ìtúmọ̀ ọ̀rọ̀ náa.
© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem
LEARN YORÙBÁ
ALPHABET
PHONOLOGY
MORPHOLOGY
ORTHOGRAPHY

Welcome àbọ

Ẹ káàbọ̀ sí orí akéde ìròyìn

Bis Bus International A dá ilé iṣẹ́ yìí sílẹ̀ ní ọdún 1997 fún ìpolon̄go àti ìdàgbàsókè èdè àti àṣà ìbílẹ̀ Yorùbá káàkiri àgbáyé.

Welcome to the website of

Bis Bus International

This company was established in 1997 for the promotion and growth of the Yoruba language and culture worldwide.
LEARN YORÙBÁ
© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem
LEARN YORÙBÁ
ALPHABET
MORPHOLOGY
ORTHOGRAPHY
PHONOLOGY

Welcome àbọ

Ẹ káàbọ̀ sí orí akéde ìròyìn

Bis Bus International A dá ilé iṣẹ́ yìí sílẹ̀ ní ọdún 1997 fún ìpolon̄go àti ìdàgbàsókè èdè àti àṣà ìbílẹ̀ Yorùbá káàkiri àgbáyé.

Welcome to the website of

Bis Bus International

This company was established in 1997 for the promotion and growth of the Yoruba language and culture worldwide.
ALPHABET ABD
A B D E Ẹ F G GB H I J K L M N O Ọ P R S Ṣ T U W Y a b d e ẹ f g gb h i j k l m n o ọ p r s ṣ t u w y
PHONOLOGY
ÌRÓ OHÙN
Yoruba is a “tonal” language. (The tone is the pillar of the Yoruba language) Ìró ohùn ni òpó èdè Yorùbá.
ORTHOGRAPHY
The Yoruba language has a standard orthography - the conventional system of spelling and writing it.
Èdè Yorùbá ní ètò àkọtọ́ rẹ̀ - ọ̀nà tí ó tọ́ tí ó sì yẹ láti máa sípẹ́ẹ̀lì rẹ̀ àti làti máa kọ ọ́ sìlẹ̀.
MORPHOLOGY
Yoruba Language Primer
LEARN YORÙBÁ More Info More Info
Yoruba Orthography
Ètò-ọ̀rọ̀ (Mọ́fọ́lọ́jì) ni ẹ̀kọ́ nípa bí a ṣe ń hun ọ̀rọ̀. Gbogbo ẹyọ ọ̀rọ̀ ní èdè Yorùbá ni ó ní ètò gígé sí ẹ̀bù-ẹ̀bú (sílébù). Sílébù kọ̀ọ̀kan ni ó ní ìró ohùn tirẹ́ tí a fi ń mọ ìtúmọ̀ ọ̀rọ̀ náa.
Morphology is the study of the structure of words. All words in the Yoruba language have a syllable structure. Each syllable has its own distinct tone (pitch) that dictates its meaning.