ÀTÇ ÀWÒRÁN ÁLÍFÁBËÊTÌ YORÙBÁ YORÙBÁ ALPHABET PICTORIAL
Àtç àwòrán àwôn õrõ tí ó bêrê tí ó sì parí pêlú àwôn fáwêlì
Pictorial of words beginning and ending with the vowels
Aa Ee Çç Ii Oo Ôô Uu
nítorí pé àwôn fáwêlì ni ó þ ní àmì ohùn õrõ lórí.
since it is the vowels that are indicated with intonation marks.
Ní oríÿìíríÿìí õnà mixed vowels Words beginning and ending with different vowels
P
re
Page 21
(One over twenty) Ojú-ìwé Kôkànlélógún