“ u ” kìí bêrê õrõ ní ojúlówó Yorùbá Words do not begin with “u ” in mainstream Yoruba.
- dúdú black - dùrù organ ( -)
( ) musical
P
re
re
Iÿë ÿíÿe - Exercise
ÿu- ÿubú fall
-ru kúru short
, Tu
Yoruba word list. Look up English equivalent.
Kújú Kúkù
Parí àwôn õrõ yìí Complete these words - wà ní ô - *ö
o
money is in hand
Uu
d : r : m : f : s : l : t : d : re ... fa so la ti do
Êkö Keje 7 Lesson Seven ù u ú *u-*u Ù U Ú
Page 20
(Twenty)
Ojú-ìwé Ogún