Àkíyèsí Ètò tí a lò fún kíkô õrõ inú ìwé yìí nìyìí: A fi àwò búráhùn kô àwôn õrõ ti èdè Gêësì. Àwõ dúdú ni a lò fún èdè Yorùbá àfi ní ìgbà tí a bá fi àwõ pupa, àwõ ewé tàbí àwõ aró töka sí àwôn sílcbù olóhùn òkè, àárín tàbí ìsàlê ní ÿísê-n-têlé.
Note: The convention for writing text in this book is as follows: The English text is rendered in brown, Yoruba text is in black except where color coded red, green or blue to indicate syllables with high, mid or low tones respectively.
Fi oÿìíríÿìí àwõ Yo ® Learn Yoruba in Multicolor ®