Mrs. Omoluwabi preparing a meal
Ìkòkò Pot
Êrô Kôfí Coffee maker
Êrô omi Water tap
Êrô afàwo Dish washer
Ata Iyõ Pepper Salt
Êrô Ìdáná Cooker
P
Ìyà ààfin Ômôlúwàbí þ gbö oúnjç.
Page 56
(Four short of sixty)
Ojú Ìwé Kçrìndínlögöta