Õrõ Ìÿíwájú Ìwé yìí ìwé kíkà ìkínní ti èdè Yorùbá. A láti ran akëkõö alákõöbêrê löwö láti ìmõ ó jinlê nínú êkö èdè náà. Ìró ohùn ni òpò èdè Yorùbá. Ó ÿe pàtàkì púpõ láti fojú pípe õrõ ó ti àti ó ti làti ìbêrê. A fi oríÿìíríÿìí àtç àwòràn a so ohùn õrõ çyô õrõ kõõkan, àpólà àti gbólóhùn õrõ ÿe àpèjúwe pípe õrõ. Èyí ÿe pàtàkì púpõ láti mõ ön kô, mõ ön kà, mõ ön sô.
Foreword
This book is a Yoruba language primer. It is written to help the beginning student acquire a basic knowledge in learning the language. The tone is the pillar of the Yoruba language. It is very important to pay attention to proper pronunciation right from the outset. A pictorial format with sound clips attached to every word, phrase and sentence is used to demonstrate pronunciation. This is vital in order to be able to become proficient in writing, reading and speaking.