ÀWÔN ÕRÕ ONÍSILÉBÙ MEJI BISYLLABIC WORDS A- Crown - Father Ô- Honour - Shoe Ô- Thanks Re-re Good O-kùn Rope ßù-gbön But À-gbê Farmer - Bicycle Ç- Beauty - Black I-gba Two hundred - Please Õ- Friend - Spoon Word list - look up English equivalent
Iÿë ÿíÿe - Exercise
Êkö Kôkànlélógún 23 Lesson Twenty One ÀWON BÁTÀNÌ SÍLÉBÙ SYLLABLE PATTERNS F - KF , V -CV KF -
KF  ,  CV -CV
Page 39
(One short of forty) Ojú-ìwé Kôkàndínlógójì