ÀWÔN ÕRÕ ONÍSILÉBÙ KAN MONOSYLLABIC WORDS Parts of the body O-rí Head O-jú Eye E-tí Ear I-mú Ç-nu È-tè Ô-wö Ì-ka Ì-dí Ç-sê A-pá À-yà A-bë Ê-dõ A-ra E-yín Ê-yìn A-hön Õ-fun Ô-kàn I-tan Ô-rùn À-gbõn I-run I-kùn Ì-fun I-ÿan (Àyöwí Wo ojú-ìwé Kôkànlélögöta fún àwôn ìdáhùn díê) (Hint – see page 61 for some answers)
Ê-hìn)
P
Yorùbá Word list Look up English equivalent Òrí, Ète,Ìkà,Àpá, Àpà, Àgbôn, Agbön, Õkan Ikún, Aya,
Kô àwôn èyà ara ní èdè Gêësì Write the English for parts of the body. Wo àwôn nöþbà yìí náà Look at these numbers too. Ení, Èjì, Êta, Êrin, Àrún, Êfà, Èje, Êjô, Êsán, Êwá
Iÿë ÿíÿe - Exercise
Êkö Ogún 21 Lesson Twenty
ÀWON BÁTÀNÌ SÍLÉBÙ SYLLABLE PATTERNS F, KF V, CV
Page 37
(Three short of forty)
Ojú-ìwé Kçtàdínlógójì