ÀWÔN ÕRÕ ONÍSILÉBÙ KAN MONOSYLLABIC WORDS Mo ç I rejoice with you. Mo ti I have arrived. Mo ç I see you. Mo  ö I beg you.   Don’t beat me. Ó dùn It hurt me. Mo ti ÿe tán I have finished.
lo ?
What did you say?
P
Word list Look up English equivalent
Iÿë ÿíÿe - Exercise
Êkö Ogún 20 Lesson Twenty
ÀWON BÁTÀNÌ SÍLÉBÙ SYLLABLE PATTERNS F, KF V, CV
Page 36
(Four short of forty)
Ojú-ìwé Kçrìndínlógójì