ê- èjô eight (-re)
ç-ja çja fish (re -re)
ê-gbà êgbà necklace (-)
ç-nu çnu mouth ê- êpà peanut (re-re) (-)
P
re
re
Iÿë ÿíÿe - Exercise
Yoruba word list. Look up English equivalent. Çgba Ê Ç,
Parí gbólóhùn Yorùbá yìí Complete this Yoruba sentence Kí ni ó wà nínú * * * yìí? What is in this * * *? * * * ni ó wà nínú *** yìí. It is money that is in this bag.
Èdè Yorùbá kò ÿòro rárá. Yoruba language is not difficult at all.
Êkö Kçwàá 10 Lesson Ten ë, ç - * a ç i ô u
Page 24
(Four over twenty)
Ojú-ìwé Kçrìnlélógún