YO ÖN, MÕ ÖN KÀ, MÕ ÖN Know how to READ IT, WRITE IT, SPEAK IT Ìwé Kïnní 1 Book One Àtúnÿe Kejì Second Edition Alífábëêtì The Alphabet Fonölöjì Phonology Môfölöjì Morphology Fún For Çgbë Àjùmõka Yorùbá Àgbáyé ® Yoruba Readers’ Club International ® Láti ôwö By Asölá Ônäbàjò Ônä MB. BS., DA., FRCPC MTS